In oudere huizen zit soms maar één WC. Vaak wil je als bewoner dan een extra toilet realiseren, maar omdat hier geen rekening mee is gehouden bij de