Hoe schrijf je een goede sollicitatiebrief en cv

typen

Bij een sollicitatie wil je graag goed overkomen en opvallen tussen de andere brieven, zonder meteen op roze papier te moeten printen. Maar hoe schrijf je nu een goede brief en waaraan moet je cv voldoen om positief op te vallen tussen de andere sollicitanten?

 

 

Voorbereiding op de vacature en de organisatie

Denk goed na waarom je deze baan wilt, waarom past het werk bij jou en waarom moeten ze nu juist jou uitnodigen op gesprek? Waar liggen de aanknopingspunten. Vanuit de gestelde vacature of misschien juist vanwege het soort organisatie?  Door duidelijk te maken voor jezelf wat het bedrijf zoekt (of wat jij denkt dat ze eigenlijk zoeken) en wat jij denkt te vinden in de functie of kunt bieden kun je veel gerichter je motivatie onder woorden brengen of de juiste accenten leggen in je brief en cv.

 • Oriënteer je op de organisatie: kijk eens rond op de website van de organisatie. Wat is de cultuur (formeel/informeel), wie werken er, wat is de missie, zijn medewerkers terug te vinden in sociale netwerken als LinkedIn. Misschien ken je wel iemand die er werkt, of kent een bekende iemand die er werkt en kun je daarbij eens informeren
 • Waar wordt op gefocust in de vacature (opleiding/persoonlijkheid/vaardigheden). Dit geeft je een idee wat belangrijk is.
 • Wat zijn de belangrijkste plus en minpunten van de baan
 • Wat zijn jouw beste wapenfeiten voor de vacature en waar zitten de zwakke plekken in jouw profiel (bijvoorbeeld ervaring die ontbreekt,studie). Zijn er pluspunten die deze gebreken kunnen compenseren?
 • Wat is er van jou op internet te vinden? Wat voor beeld krijgt de werkgever hierdoor van jou? Misschien is het handig bepaalde foto’s te verwijderen?
 • Een sollicitatie is tweerichtingsverkeer. Jij moet passen in de organisatie, maar andersom moet de organisatie ook bij jou passen. Je moet elkaar iets te bieden hebben. Het is geen wedstrijd die gewonnen moet worden, probeer daarom eerlijk te achterhalen of er sprake is van een goede match.

Tips voor een goede sollicitatiebrief:

Opbouw:
Een sollicitatiebrief bevat een paar vaste elementen:

 • Adressering, onderwerp van de brief, datum
 • Aanhef: persoonlijk en op naam als het kan. Even goed controleren dat je hierin geen fouten maakt. Is er geen naam gegeven dan is dit wellicht te achterhalen op internet of door te bellen.
 • Aanleiding van het schrijven: de functie waar je op reageert en hoe je van deze functie op de hoogte bent (advertentie). Probeer hierbij een originele insteek te vinden die de lezer prikkelt om verder te lezen.
 • Motivatie: waarom vind je deze baan leuk. Probeer hierbij zo specifiek en concreet mogelijk te zijn over het waarom. Je kunt hierbij bijvoorbeeld aangeven dat dit aspect in je huidige werk altijd erg veel voldoening geeft of dit juist miste of verwijzen naar relevante nevenactiviteiten/hobby’s. Schrijf hierbij niet in zinnen die ook in de vacaturetekst staan, maar gebruik je eigen woorden.
 • Bekwaamheid: laat zien waarom jij dit werk goed zou kunnen doen. Welke eigenschappen, werkervaring neem je mee. Heb je in je huidige werk iets soortgelijks succesvol uitgevoerd en zou je de ervaring die je hiermee hebt opgedaan kunnen inzetten voor deze werkgever?
 • Afsluiting: geef aan dat je uitkijkt naar een gesprek om dit mondeling te kunnen toelichten.
 • ondertekening, bijlage(s) benoemen
 • Bekijk op internet eens wat voorbeeldbrieven: carrieretijger,  Nationale vacaturebank , Intermediair

Opmaak:

 • Zorg dat je brief past op 1 A4
 • schrijf in een neutraal lettertype zoals Arial, Verdana, Times New Roman, Tahoma, Calibri
 • gebruik niet een te klein of te groot lettertype, afhankelijk van het gekozen lettertype is dit meestal 10 of 11
 • gebruik voldoende witruimte, zoals een witregel tussen de alinea’s
 • sla je brief op en verstuur hem als PDF. Zo weet je zeker dat de ontvanger de juiste lay-out krijgt ongeacht de software, Word-versie.

Schrijfwijze:

 • Schrijf kort en bondig, maar ook positief. De lezer moet snel kunnen inschatten wie er schrijft en het gevoel krijgen dat ze met je verder willen praten.
 • Neem niet de woorden of zinnen uit de vacature over, maar probeer in eigen woorden te benoemen waarom je de baan wilt en waarom ze jou moeten uitnodigen op gesprek
 • Maak gebruik van actieve werkwoorden. Zeg dus niet  ‘ik zou graag willen…’ maar ‘ik wil graag’
 • Wees concreet en voorkom vage wollige zinnen
 • Zorg dat er geen spelfouten in staan
 • laat de brief eens lezen door iemand anders en vraag hoe het overkomt
 • laat je van je positieve kant zien, maar blijf jezelf
 • Overdrijf je enthousiasme of je kwaliteiten niet
 • Gebruik geen standaard brief, maar schrijf naar de vacature/organisatie toe

Tips voor een goed curriculum vitae

Algemeen:

 • Beperk je cv tot maximaal 2 A4 (enkelzijdig geprint)
 • Een cv is een beknopte positieve weergave van je persoonsgegevens, werkervaring en interesses, benadruk daarom je kwaliteiten maar beperk de details, toelichten kan als je uitgenodigd wordt voor een gesprek.
 • De ontvanger moet je cv snel kunnen scannen. Zorg dat de juiste zaken opvallen of zichtbaar zijn. Heb je een hele rij baantjes gehad die niet relevant zijn voor de functie? Overweeg dan om deze samen te voegen.
 • Gebruik geen afkortingen die misschien onbekend zijn. Ga er ook niet zomaar vanuit dat degene die je cv bekijkt precies weet wat jouw opleiding/functie inhoudt. Het noemen van enkele vakken of taken kan soms verhelderend zijn.
 • Eigenschappen opnoemen zoals flexibel of communicatief is vaak nietszeggend omdat iedereen dit al doet, beter is het om te laten zien met voorbeelden in je cv waaruit blijkt dat je deze eigenschappen bezit. Dit kan een functie zijn, een specifiek project op je werk, een werkomgeving, maar ook een hobby of eigen website.
 • Heb je gaten in je cv, kijk dan of je deze kort kunt toelichten of dat een eventuele invulling van deze periode door vrijwilligerswerk zichtbaar is.
 • Om lay-outproblemen te voorkomen (de ontvanger kan bijvoorbeeld een andere versie van Word gebruiken, waardoor je keurig opgestelde cv er opeens heel slordig uit kan zien) verstuur je jouw cv als pdf. Je kunt op internet gratis pdf-writers vinden en downloaden.
 • Houd het beknopt, gebruik tussenkopjes, kolommen en opsommingen
 • Gebruik kolommen met links de data en rechts de werkervaring/opleiding etc.
 • Zorg voor een rustige, overzichtelijke opmaak: maak gebruik van voldoende witruimte, recht uitgelijnde kolommen, neutraal lettertype
 • Zorg voor uniformiteit: zowel in taalgebruik (werkwoordvorm) als stijl (bij gebruik van bullets, maar één soort toepassen)
 • Begin opsommingen altijd met de recentste werkervaring/opleiding bovenaan
 • Schrijf jaartallen en maanden voluit

Inhoud:

 • Persoonlijke gegevens:
  naam, adres + woonplaats, e-mail, nationaliteit, burgerlijke staat, geboortedatum en eventueel rijbewijs
  Als er om gevraagd word kun je een foto toevoegen, maar anders laat je dit beter weg.
 • Korte typering/profiel/karakterschets:
  schrijf in enkele regels wie je bent en wat je karaktereigenschappen zijn, je kunt dit algemeen houden of toespitsen op de functie/organisatie. Bijvoorbeeld: als enthousiaste teamwerker vind ik duidelijke communicatie en een goede sfeer belangrijk. Ik ben resultaatgericht en een doorzetter en hou er van alles tot in de puntjes te regelen.
 • Opleidingen/cursussen + talen:
  begin met uw laatst genoten opleiding en ga het rijtje af tot uw middelbare school. Vermeld de jaren, naam van de opleiding, het opleidingsinstituut en de plaats. Je kunt hierbij vermelden of je de opleiding behaald hebt, of bijvoorbeeld bepaalde relevante vakken, afstudeerrichtingen hebt gevolgd. Naast opleiding en cursussen vermeld je in dit blok (of in een apart blokje) ook relevante workshops of talenkennis en kennis van bijvoorbeeld computerprogramma’s en systemen.
 • Werkervaring:
  Vermeld links de periode (jaartallen of maand/jaar) en rechts de functie en organisatie. Begin ook hier bij de huidige of meest recente werkervaring. Geef bij de relevante ervaringen een korte opsomming of toelichting van de werkzaamheden. Kijk of je hierbij het accent kunt leggen op de werkzaamheden die goed aansluiten bij de vacature. Vragen ze bijvoorbeeld iemand
 • nevenactiviteiten (vrijwilligerswerk, bestuursfuncties etc.)
  actief zijn naast je werk als bijvoorbeeld voorzitter of vrijwilliger kan bepaalde ervaringen, veelzijdigheid, onbaatzuchtigheid, sociale instelling of verantwoordelijkheidsgevoel weerspiegelen.
 • hobby’s:
  hobby’s lijken misschien onnodig te noemen, maar ze zeggen iets over je interesses en sociaal leven. Het kan ook genoemde karaktereigenschappen ondersteunen. Zo kan de ene sport bijvoorbeeld wijzen op doorzettingsvermogen en de andere op teamgeest.

Vergroten van je mogelijkheden

Sluit je cv niet goed aan bij de functie of wil je je kansen vergroten, denk dan ook eens aan het volgen van een cursus of nieuwe opleiding. Dit staat goed op je cv en geeft aan dat je doorzettingsvermogen hebt, wil blijven leren, ontwikkelen en bereid bent je in te zetten om verder te komen.

Maak gebruik van je netwerk, bouw aan je netwerk, onderhoud relaties. Zowel fysiek als online. Zorg dat je jezelf goed presenteert. Veel werkgevers zoeken tegenwoordig ook via sociale netwerken, of gebruiken deze netwerken als bron voor informatie over jou.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *